Lekcija par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām un atbildību

3 stundas laikā – 7. klašu grupa

4 stundas laikā – 8. klašu grupa

5 stundas laikā – 9. klašu grupa