Leļļu teātra izrāde “Ielāps” 1. un 2. klasēm

2.a, 2.b, 2.c klasei plkst. 9.00 svētku zālē

1.a, 1.b, 1.c klasei plkst. 10.00 svētku zālē