Muzejpedagoģiskā programma ”Mana Latvija”- 2.a, 2.b