RDLD Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbības 5.a un 5.b klasei

RDLD Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciāliste Ieva Grietēna vadīs interaktīvas nodarbības 5.a un 5.b klasei :

“Dzīves prasmju attīstīšana”

trīs ceturtdienās pēc kārtas – 18. janvārī, 25. janvārī un 1. februārī

6. stundā – 5. b

7. stundā – 5. a (audzināšanas stunda pēc stundu saraksta)