• jūnijs 7, 2023

Šeit mēs atnācām sen,

Vēji lapas, kad dzen.

Šeit mēs sapņus par nākotni vijām.

Taču sirdis varbūt

tikai šķiroties jūt,

To, cik dārgi viens otram mēs bijām!

Mīļi aicinām 2023. gada 22. jūnijā plkst. 12.00 skolas svētku zālē apmeklēt 9.a un 9.b klases izlaidumu.