Piektdien, 27.01., skolā nebūs sk.Bērzkalna

6.b   5.st. dizains un tehnoloģijas sk.Ruskules grupai
7.a  1.st.—, 2.,3.st. dizains un tehnoloģijas sk.Ruskules grupai
8.a   6.st. dizains un tehnoloģijas sk.Ruskules grupai
8.b  7.st. dizains un tehnoloģijas sk.Ruskules grupai
9.a   4.st. dizains un tehnoloģijas sk.Ruskules grupai