• janvāris 6, 2024

Ņemot vērā laika prognozi nedēļas nogalei, informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas :

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par – 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par – 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma.

Pirmsskolas bērnu vecāki paši pieņem lēmumu, vai bērna vešanu uz pirmsskolu nekaitēs viņa veselībai.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par – 10℃, bērniem līdz 3 gadu vecumam pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.

Iespējams, ka gaisa temperatūra dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana izglītības iestādē, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par izglītības iestādes apmeklēšanu, informējot audzinātāju par bērna neierašanos skolā.

Skola darbosies ierastajā režīmā.