Skolotāju dežūras 2021./2022. m.g. 

Ēdnīca Foajē  1. stāvs (mazais + lielais gaitenis) 2. stāvs (mazais + garais gaitenis) 3. stāvs (mazais + garais gaitenis) Skolas

administrācija

Pr Bruno Kārlis

 

Jevgenijs Gruznovs Meldra Vaška

Indra Jēruma

 

Linda Bišofa

Elīna Voroņina

Loreta Talente

 

 

Islana Vanovska

 

 

Iveta Skrastiņa
Ot  

Elija Ķerpe

 

Bruno Kārlis  

 

Dace Murevica

Anita Brūdere

 

Jana Leonova

Ieva Kūla- Zīle

Ieva Valaine Aija Makšāne
Tr  

Māris Bērzkalns

Jānis Melngailis

 

 

 

Baiba Burmistre

 

 

 

Jana Leonova

Elīna Voroņina

Loreta Talente

Ligita Straube

Ieva Valaine

Iveta Skrastiņa

Dace Ruskule

Ct Meldra Vaška Ivita Panga

Dace Murevica

Ieva Kūla – Zīle

Svetlana Nerlo

 

Bogdans Bodžs

Simona Zariņa

Aiga Ozolniece

 

Pk

Lauris Freimanis

Jānis Melngailis

 

 

Zane Vilciņa

 

 

Daina Blūma

Jevgēnijs Gruznovs

 

Lilita Jansone

Islana Vanovska

Dace Ruskule