• aprīlis 19, 2024

2024. gada 22. un 26. aprīlī 5. un 6. stundas laikā plānots starpdisciplinārais monitoringa darbs 9.klasēm.

Monitoringa darba mērķis – novērtēt skolēnu sniegumu sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomās atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.747 “Noteikumi par valsts vispārējās pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) un standarta 3. pielikumam “Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”, 5. pielikumam “Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti dabaszinātņu mācību jomā” un 7. pielikumam “Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti tehnoloģiju mācību jomā”.

Monitoringa darbu veido divas daļas. Pirmajā daļā, ko skolēni rakstīs 22.aprīlī, būs sociālās un pilsoniskās jomas un ģeogrāfijas uzdevumi, otrajā daļā – 26.aprīlī -dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu uzdevumi.

Monitoringa darbam ir viens variants un divas daļas: 1.daļa pārbaudīs skolēna zināšanas un prasmes vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā. 2. daļas komplekso uzdevumu izpildei būs nepieciešamas zināšanas, informācijpratības, analizēšanas, spriešanas prasmes dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomās.

Skolēniem darba izpildei jālieto tumši zila vai melna pildspalva. Monitoringa darba laikā atļauts lietot līdzi paņemto ūdeni. Monitoringa darba izpildei nepieciešamās fizikas formulu lapas un ģeogrāfijas atlantus nodrošinās skola.

Ar monitoringa darba programmu var iepazīties https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/media_file/pr_starpdisciplinarais9.kl_2024.pdf

Starpdisciplinārā darba norises vietas un vadītāji:

I daļa  22.aprīlī 5.un 6.stundas laikā

9.a kl. 318.kab., vadītājs sk. B. Bodžs

9.b kl. 315.kab., vadītājs sk. A.Zariņa un M.Utināns

II daļa 26. aprīlī 5.un 6.stundas laikā

9.a kl. 212.kab., vadītāja sk.A.Zariņa

9.b kl. 213.kab., vadītāji sk. M.Bērzkalns un sk. A.Začesta