• decembris 15, 2022

13.12.2022. stājas spēkā grozījums RD 24.08.2022. saistošos noteikumu NR.RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas līdzfinansējumu”

  1. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst.7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamajam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr.RD-22-176-sn redakcijā)

Atgādinām, ka šis pienākums gulstas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanu pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments +371 67026816

Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

iksd.riga.lv