• decembris 29, 2023

Aizvadot 2023. gadu ar lepnumu un gandarījumu par padarīto, vēlamies sūtīt sveicienus no visas skolas saimes! Fotogrāfijās atskatīsimies Ziemassvētku svinīgā koncerta mirkļos, kad izskanēja raitie tautas deju soļi, dinamiskie sporta deju pārstāvju priekšnesumi, skanīgās kora dziesmas, izteiksmīgās aktieru dzejas rindas, kad tika dalītas atzinības par sasniegto un pateicības par labām sekmēm. Skolas administrācija pateicas visiem skolas pedagogiem par godprātīgo ieguldījumu darbā, saka paldies visiem skolēniem par izcilām un labām sekmēm, par dalību interešu izglītības pulciņos, kā arī aizstāvot skolas godu olimpiādēs un sporta sacensībās. Vēlamies pateikties arī izglītojamo vecākiem par atbalstu ikdienā! Gaidīsim mūsējos bērnus un jauniešus skolā 2024. gada 08. janvārī!