Interešu izglītība

  • aprīlis 12, 2019

Skatuves runas pulciņa nodarbības

No 15.aprīļa pirmdienās darbu atsāk Skatuves runas punciņš. Iepazīšanās nodarbība ar skolotāju Lienu Daugeli 311. kabinētā no plkst. 14:00 -15:00 (1. – 5.klasēm) un no plkst.: 15:00 – 16:00 (6. – 10. klasēm).

Arhīvi