• aprīlis 19, 2024

Starpdisciplinārais monitoringa darbs 9. klasēm

2024. gada 22. un 26. aprīlī 5. un 6. stundas laikā plānots starpdisciplinārais monitoringa darbs 9.klasēm. Monitoringa darba mērķis – novērtēt skolēnu sniegumu sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomās atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.747 “Noteikumi par valsts vispārējās pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”…
  • aprīlis 19, 2024

Iestājpārbaudījumi Rīgas Valsts ģimnāzijās

20.aprīlī noslēdzas pieteikšanās vienotiem iestājpārbaudījumiem uz Rīgas Valsts ģimnāziju 7.klasi un sākas reģistrēšanās 10.klases iestājpārbaudījumiem Rīgas Valsts ģimnāzijās. Lai skolēni varētu iestāties Rīgas Valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs 2024./2025. mācību gadā, tiks organizēti vienoti iestājpārbaudījumi. Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks: uz 7. klasi – 2024. gada 27. aprīlī plkst.10.00; uz 10. klasi…
  • aprīlis 18, 2024

Devītās klases apmeklē muzejnodarbību ”Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām”

2024. gada 18. aprīlī abas devītās klases apmeklēja muzejnodarbību ”Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” programmas ”Latvijas Skolas soma” ietvaros. Nodarbības laikā skolēni, klausoties muzejpedagoga stāstījumu, vērojot slaidrādi un iepazīstot fotogrāfijas, plakātus u. c. vēstures avotus, nostiprināja zināšanas un izpratni par 20. gadsimta nozīmīgākajiem notikumiem no Pirmā pasaules kara līdz…
  • aprīlis 17, 2024

Astoto klašu skolēni apmeklē Medicīnas tehnoloģiju centru

2024. gada 16. aprīlī mūsu astoto klašu skolēni apmeklēja Medicīnas tehnoloģiju centru, kur viņu mērķis bija apgūt pirmās palīdzības sniegšanu, izmantojot bioloģijas stundās iegūtās zināšanas. Ekskursijas laikā skolēni mācījās pārsiet brūces un veikt sirds masāžu elektroniskajām lellēm. Vēlamies pateikt sirsnīgu Paldies par vieslekciju Aleksandram Oborinam, kurš jau otro gadu pēc…
  • aprīlis 16, 2024

Atpakaļ skolā ar pieredzes stāstu

Šodien savu pirmo skolu akcijā “Atpakaļ skolā” apmeklēja Latvijas Ārlietu ministrijas Austrumeiropas un Centrālāzijas nodaļas padomnieks Raimonds Vingris, lai tiktos ar devīto klašu skolēniem. Aizraujošā prezentācijā Raimonds Vingris dalījās ar savu karjeras stāstu, kā arī praksē gūto pārliecību par Eiropas Savienības vērtībām un NATO drošības garantiem ikvienai dalībvalstij. Raimonda stāstījums…