• marts 6, 2023

Lepojamies ar mūsējiem!

Pateicība 2023. gada 2. martā daiļrunāšanas konkursā angļu valodā Rīgas centra humanitārā vidusskolā mūsu skolniece Patrīcija Marčuka-Žukova saņēma pateicību. Paldies par ieguldīto darbu angļu valodas skolotājai Svetlanai Nerlo!
  • februāris 13, 2023

Mūsu skolnieces darbs izvirzīts konkursam “Lidice 2023 -Čehijā”

Mūsu skolnieces Treisijas Adamovičas zīmējums par veiksmīgu piedalīšanos 51. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice -2023” ar nosaukumu “Deja” Latvijas kārtā izvirzīts konkursam “Lidice 2023 Čehijā”. Lepojamies ar Treisijas izcilo sniegumu un saņemto Atzinību! Izsakām pateicību skolotājai Lilitai Jansonei!
  • novembris 22, 2022

Lepojamies ar 1. un 2. pakāpi konkursā!

Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- izstādē ” Ziedonis. Pasaule. Es.” mūsu skolas 8.b klases skolniecei Elizabetei Gustai par diviem darbiem par katru iegūta 2.pakāpe un 7.c klases skolniecei Amandai Kastanovskai 1. pakāpe, pie tam Amandas Kastanovskas darbs izmantots par izstādes plakātu ! Apsveicam konkursa izcilo darbu vietu ieguvējas,…
  • novembris 15, 2022

Sveicam 2. pakāpes ieguvējus!

Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Ziedonis. Pasaule. Es.” Rīgas 85. pamatskolas 5. b klases skolniece Gundega Kundziņa par darbu “Saldie lāči” un 6. b klases audzēknis Roberts Nerets par darbu ” Pelēki pelēkā pasaule mūsos” abi ieguvuši 2. pakāpes. Suminām! Skola ar Jums lepojas! Par izcilu…