• maijs 11, 2023

No 10. maija Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Ieteikumus kā pieteikties vakancei, kādas būs skolēnu tiesības un pienākumi darba vietā, kā arī dokumentu veidlapas un citu noderīgu informāciju par skolēnu darba iespējām vasarā atradīsiet https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem