Nodarbība ”Psihoemocionālā veselība” 6. b kl. vieslektore Ieva Grietēna

2.st. – 6.b klasei “Psihoemocionālā veselība”

3.st. – 6.a klasei “Psihoemocionālā veselība”

4.st. – 3.b “Dzīves prasmes”