Plakātu konkurss ”Latvija”

Sociālā un pilsoniskā mācību joma un skolas vēstures pulciņš rīko plakātu konkursu ”Latvija”

4.-9. klasēm

Darbu iesniedz : 2022. gada 9. novembrī

317. kabinetā

A3 plakāti : Es esmu Latvija, Mana Latvija, Latvijas cilvēki, Latvijas notikumi, Latvijas daba, Latvijas pieminekļi, Latvijas arhitektūra, Latvijas vietas.