Uzstāšanās “Latvijas skolas soma” forumā Latvijas Nacionālajā teātrī

Uzstāšanās “Latvijas skolas soma” forumā Latvijas Nacionālajā teātrī. Prezentāciju gatavo L. Straube , asistente- A. Zariņa. Uzstājas Ligita Straube.