• marts 12, 2023

2023. gada 23. februārī Projektu dienu noslēguma pasākumā ”Izzini Latviju un tās cilvēkus”

uzstājās Skatuves runas pulciņš.

2023. gada 09. martā sadziedāšanās konkursā ”Mana latvju dziesma” uzstājās skolas tautas deju kolektīvs, 1. -4. klašu koris, kā arī 5. – 9. klašu kora dalībnieki.

Interešu izglītības pulciņu vadītāji:

koris – Linards Kalņiņš

tautas dejas – Luīze Māra Liholaja

skatuves runa – Iveta Skrastiņa