Izmaiņas

Trešdien, 28.09., skolā nebūs sk.Ruskules

5.a   0.st.—-
5.b   1.,2.st. dizains un tehnoloģijas sk.Bērzkalna grupai
6.a    7.,8.st. dizains un tehnoloģijas sk.Bērzkalna grupai
7.b   3.,4.st. dizains un tehnoloģijas sk.Bērzkalna grupai

No 26.09.-30.09. 1.a klase strādā 213.kabinetā!!!