• marts 12, 2023

2023. gada 09. martā visa skolas saime piedalījās sadziedāšanās konkursā ”Mana latvju dziesma”. Pirmklasnieki vēl šoreiz bija skatītāju lomā, bet pārējās klases no 2. līdz 9. klasei katra bija sagatavojusi savu dziesmu. Gandarījums bija par to, ka visi bija svinīgās drānās un daži pat iestudējuši teatrālu priekšnesumu! Uzstājās arī skolas kora dalībnieki un tautas deju kolektīvs. Noslēgumā visi pedagogi un izglītojamie vienojās kopdziesmā ”Bēdu manu lielu bēdu”. Pateicamies par ieguldīto darbu mūzikas skolotājai Islanai Vanovskai un visiem interešu izglītības kolektīvu vadītājiem! Paldies arī konkursa žūrijas pārstāvjiem, kuri čakli piešķīra katrai klasei savu nomināciju. Mums izdevās ieskandēt pavasari un skolēnu pavasara brīvdienu nedēļu!