• marts 20, 2024

Pirmo klašu skolēni šodien iepazinās ar darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Ar 1.c klases vacāku gādību, skolēni iepazina ārsta profesiju. Improvizētas procedūras palīdzēja saprast, kā tiek mērīts asinsspiediens, uzņemtas elektrokardiogrammas, sniegta pirmā palīdzība roku un kāju traumu gadījumos. Aparatūras apskate un saruna ar speciālistiem neformālā gaisotnē paplašināja skolēnu redzesloku, iedrošināja nebaidīties un meklēt palīdzību, ja noticis negadījums. Vislielāko prieku pirmklasniekiem sagādāja neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta apskate skolas pagalmā. Radās interese par ārsta un šofera profesiju. Lektors V.Stužāns uzsvēra, cik daudzpusīgas zināšanas ir jāapgūst skolā, lai nākotnē varētu operatīvi palīdzēt cilvēkiem.

Paldies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvjiem par atsaucību pasākuma organizēšanā!