• novembris 22, 2022

Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- izstādē ” Ziedonis. Pasaule. Es.” mūsu skolas 8.b klases skolniecei Elizabetei Gustai par diviem darbiem par katru iegūta 2.pakāpe un 7.c klases skolniecei Amandai Kastanovskai 1. pakāpe, pie tam Amandas Kastanovskas darbs izmantots par izstādes plakātu ! Apsveicam konkursa izcilo darbu vietu ieguvējas, priecājamies kopā ar meiteņu ģimenēm un skolotāju Lilitu Jansoni!