• maijs 11, 2024

Cik liela ir mātes mīlestība ? Tik lielam tev jābūt

Lai manu cerību dūjas tu palaistu augstu –

Virs egļu galotnēm smuidrām

Virs klanu dzegām sniegoti baltām

Augstāk par maniem jaunības sapņiem.

Cik stipra ir mātes mīlestība, tik stipram Tev jābūt.

2024. gada 09. maijā izskanēja Mātes dienai veltītais koncerts. Tajā piedalījās Rīgas 85. pamatskolas visu vecuma grupu kori un ansambļi, tautas deju kolektīvi, sporta deju izpildītāji, skatuves runas pulciņa dalībnieki. Svētku uzrunu skolas saimei teica skolas direktores p.i. Aiga Ozolniece. Skatītāju zāle šoreiz bija pārpildīta! Svētku zālē smaržoja ievas un vēl ilgi pēc koncerta tās organizētājiem pienāca ziņas: ”Paldies par izcilo koncertu!” Paldies visiem, kuri ieradās uz interešu izglītības mācību gada atskaites koncertu!