• aprīlis 13, 2023

Gleznotājas Aijas Princes un Daigas Kaufmanes Mākslas studija piedāvāja mūsu skolas 3. un 4. klasēm iepazīt netradicionālās glezniecības tehnikas, kā arī pašiem līdzdarboties, eksperimentēt un gūt iemaņas, strādājot ar smiltīm. Vienlaikus skolēni iepazina Latvijas mākslinieku pielietotās dažādās glezniecības tehnikas: A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla darbos. Savus darbiņus katrs saņēma līdzņemšanai par piemiņu no nodarbības. Jāpiebilst, ka darbība notika arī ar pirkstiem, kas veicināja pirkstu sīkās motorikas attīstību. Smiltis tika krāsotas ar krāsām, kas nav kaitīgas bērniem. Meistarklasē bija izmantoti tikai dabīgie materiāli. Paldies māksliniecēm, kas vadīja saistošās un interesantās nodarbības ! Pateicamies par programmas ”Latvijas Skolas soma” finansējumu!