• februāris 16, 2023

16. februārī mūsu skolas pirmklasnieki svinēja savas 100 dienas skolā. Šajā dienā viņi sacentās glītrakstīšanā. Pārbaudīja cik reizes katrs var pietupties, palēkties, uzrakstīt savu vārdu 100 sekunžu laikā. Dienas beigās katrs saņēma diplomu un gudrības brilles, mielojās ar vecāku sarūpēto cienastu. Izturību, gudrību un veiksmi vēlam arī turpmāk!