• jūnijs 5, 2024

3.c klases skolēni 2023./2024. mācību gadā piedalījās “Latvijas valsts meži” (LVM) projektā “MEŽA meistarklase”. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi un zināšanas par dabu tuvākajā apkārtnē, kā arī skaidrot mūsu ikdienas ieradumu iespaidu uz norisēm dabā.

Visu mācību gadu 3.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Indru Jērumu mācījās “Āra meistarstundās” skolas apkārtnē. Katrs skolēns veidoja  “Koka pasi”, tā izzinot  un iepazīstot 10 Latvijā izplatītākās koku sugas!

Projekta laikā skolēni pilnveidoja zināšanas par  Latvijā augošajiem kokiem, aplūkoja tos dabā un pētīja tos dažādu mācību priekšmetu ietvaros.  Dabaszinību stundās – pētīja koka ārējās pazīmes, koka lapas, mizu, koka “bērnus” un “kaimiņus”, noteica koka sugu un pierakstīja nosaukumu. Matemātikas stundās – mērīja koka apkārtmēru, augstumu un vecumu. Savukārt sociālo zinību stundās skolēni zīmēja plakātu, lai aicinātu nepiesārņot mežu. Latviešu valodā katrs skolēns izdomāja kāda koka stāstu, minēja mīklas par kokiem un sacerēja dzejoli par godu savam kokam. Dizaina un tehnoloģiju stundās meklēja informāciju un pētīja, ko var pagatavot no koka, kā mēs izmantojam koksni ikdienā. Svešvalodu stundās ar vārdnīcu un tulkotāju palīdzību bērni apguva katra koka nosaukumu vairākās valodās.

Projekta ietvaros 3.c klase piedalījās uzlīmju dizaina konkursā, kura devīze bija “Ar putniem mežā!”

Mācību gada beigās skolēni saņēma diplomu par dalību projektā un atzinīgu novērtējumu programmā “Meža meistarklase”. Tomēr lielākais ieguvums ir kopā ar klasi iepazītie apkārtnes koki, izpratne par dabas procesiem un to nozīmi katra cilvēka dzīvē. Paldies 3.c klasei un audzinātājai Indrai Jērumai par pacietību un mērķtiecību īstenojot projektu.