Skolotāju saraksts 2021./2022. m.g.

Uzvārds Vārds
Bērzkalns Māris
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Burmistre Baiba
Bogdžs Bogdans
Brūdere Anita
Jansone Lilita
Freimanis Lauris
Bišofa Linda
Kalēja Ilze
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Leonova Jana
Kūla-Zīle Ieva
Nerlo Svetlana
Makšāne Aija
Mančinska Iveta
Ozolniece Katrīna
Melngailis Jānis
Zariņa Simona
Murevica Dace
Maļinovska Santa
Ozoliņa Aiva
Sprancmane Daina
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Gruznovs Jevgenijs
Ruskule Dace
Straube Ligita
Skrastiņa Iveta
Viļenskis Marks
Vainovska Loreta
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vīksne Antra
Vilciņa Zane
Zariņa Anda
Znotiņa Aina