• augusts 27, 2022

Pie grāmatām savām

Man jāķeras, māt:

Skolas laiks sākas jau,

Septembris klāt.

/A. Vējāns/

Rīgas 85. pamatskolas

Zinību dienas svinīgais pasākums

1.septembrī, plkst. 9.00 pie skolas ēkas galvenās ieejas.

Pēc skolas svinīgā pasākuma klases stundas.

Lietus gadījumā notiek tikai klases stunda audzinātāja vadībā.