• aprīlis 18, 2024

2024. gada 18. aprīlī abas devītās klases apmeklēja muzejnodarbību ”Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” programmas ”Latvijas Skolas soma” ietvaros. Nodarbības laikā skolēni, klausoties muzejpedagoga stāstījumu, vērojot slaidrādi un iepazīstot fotogrāfijas, plakātus u. c. vēstures avotus, nostiprināja zināšanas un izpratni par 20. gadsimta nozīmīgākajiem notikumiem no Pirmā pasaules kara līdz brīdim, kad Latvija kļuva par NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti. Skolēni analizēja dažādus vēstures avotus, kā arī apkopoja zināšanas muzeja sagatavotā uzdevumu lapā, kas palīdz atkārtot un sistematizēt skolā un muzejā apgūto.