• augusts 25, 2023

2023. gada 01. septembris – Zinību diena Rīgas 85. pamatskolā

plkst. 9.45 Pirmo klašu skolēni un devīto klašu skolēni ar saviem klašu audzinātājiem pulcējas pie vārtiem, ieeja no Nīcgales ielas puses, lai sastātos pāros.

plkst. 9.45 Skolēni no 2. klasēm līdz 8. klasēm veido gatves aleju no Nīcgales ielas puses līdz laukumam pie skolas galvenās ieejas, tiks izvietotas klašu numerācijas norādes, lūgums tās ievērot.

plkst. 10.00 Skolas zvans ieskandēs 1. septembri.

Pirmklasnieki un devīto klašu skolēni dodas uz laukumu pie skolas galvenās ieejas un nostājas laukuma priekšplānā, pārējās klases savu klašu audzinātāju pavadībā pievienojas un nostājas aiz viņiem, kā arī sānu malā.

Pēc skolas svinīgā pasākuma notiks klases stundas. Lietus gadījumā skolas svinīgais pasākums notiks skolas sporta zālē.