Brīvā laika centra “Ligzda” darbības apraksts

  • februāris 11, 2021

 

 

 

 

 

 

Brīvā laika centra “Ligzda” mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu skolēnu iniciatīvām, nodrošinot uz skolēniem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi interesentu pilnvērtīgai izaugsmei.

Brīvā laika centru apmeklē  dažādu vecumposmu kupls skolēnu skaits – sākot no sākumskolas, līdz pat pamatskolas vecākajām klasēm, līdz ar to brīvā laika centrs piedāvā un rīko dažādus pasākumus visām interesentu grupām. Gadā centra apmeklētāju skaits vidēji sasniedz vairāk nekā 7 tūkstoši apmeklētāju. Centru apmeklē arī skolēni no citām skolām. Katru mēnesi norisinās konkrētas aktivitātes un pasākumi, balstoties uz centra darbības programmu. Katrs apmeklētājs spēj atrast sev aktuālo nodarbi. Ligzdai ir savi iekšējie kārtības noteikumi un reģistrācijas žurnāls, kurā tiek fiksēts apmeklētāja vārds, uzvārds, klase un pat laiks, cikos viņš ieradies.

 

Arhīvi