• aprīlis 24, 2024

„Lai dzīvojam un nesam Latvijai godu! Nav šaubu, ka būs valsts, ko mēs kopā radījām ar
domām, idejām un labo gribu…“ – ir teicis viens no mūsdienu Eiropas līdzveidotājiem, Latvijas
valstsvīrs, demokrāts Dr. Miķelis Valters, kuram šogad tiek atzīmēta 150 gadu jubileja.
Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir pagājuši 20 nozīmīgi gadi, kuros brīva Latvija
ir attīstījusies demokrātiskā un vienotā Eiropas valstu kopienā. Taču brīvība un demokrātija ik
dienu ir jāapliecina no jauna. Mūsu rokās ir nākotnes veidošana – process, kas prasa gan
centīgu ikdienas darbu, gan pārliecinošu apstiprinājumu.
Aicinām iedzīvināt jaunu Eiropas dienas tradīciju – Rokasspiediens Eiropai. Daudzveidīgi
mācību materiāli un citas idejas Eiropas dienas svinēšanai pieejami Eiropas Komisijas
pārstāvniecības tīmekļa vietnē, sadaļā Mācību materiāli un projekti, www.esmaja.lv un Mācību
stūrītī- https://latvia.representation.ec.europa.eu/dzive-darbs-studijas/macibu-materiali-un-projekti_lv?prefLang=en

https://esmaja.lv/lv/projekti

Kā katru gadu, skolēni, studenti un pieaugušie aicināti piedalīties Eiropas eksāmenā, kas
norisināsies no 7. līdz 9. maijam tiešsaistē Eiropas Savienības mājas tīmekļa vietnē
www.esmaja.lv

https://esmaja.lv/index.php/lv/projekti/eiropas-eksamens/aktuali

Eiropas dienai veltītus pasākumus aicinām skatīt Eiropas Komisijas pārstāvniecības tīmekļa
vietnē Eiropas diena 2024, kas regulāri tiek papildināta.

https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi-un-pasakumi/eiropas-diena-2024_lv
Eiropas diena 9. maijā noslēgs Demokrātijas nedēļu, kas sāksies 1. maijā ar Latvijas iestāšanās
ES 20.gadadienas svinībām visā Latvijā un Satversmes sapulces sanākšanas dienu un
turpināsies ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā un 7. maijā – ar
M. Valtera 150 gadu svinēšanu.