• marts 21, 2024

Šajā saulainajā rītā esam saņēmuši priecīgu ziņu. Apsveicam un lepojamies ar mūsu Rīgas 85. pamatskolas Skatuves runas pulciņa dalībnieku sniegumu Rīgas pilsētas Skatuves runas konkursā ‘’Rīgas zvirbulis’’.

1.klašu grupā 1.c klases skolniecei Sofijai Gadzānei – II pakāpe

2.-3.klašu grupā 3.c klases skolniecei Karlīnai Krinbergai – II pakāpe

2.-3.klašu grupā 3.a klases skolniekam Renāram Vulānam – II pakāpe

4.-6.klašu grupā 4.b klases skolniecei Lindai Kempelei – III pakāpe

Paldies visiem dalībniekiem par godprātīgo darbu un uzdrīkstēšanos! Pateicamies Skatuves runas pulciņa skolotājai Ivetai Skrastiņai par bērnu sagatavošanu konkursam!