• februāris 21, 2024

2024. gada 20. februārī Rīgas 85. pamatskolas Skolēnu pašpārvaldi RSD organizēto pasākumu ciklā Prezidentu klubs pārstāvēja mūsu Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente Laura Vataša (8.a klase). Pirmā Prezidentu kluba tikšanās bija veltīta līderībai un komandas vadīšanai, lai ikviens dalībnieks varētu ieguldīt savu spēku kopīgā rezultātā. Lekciju vadīja Edgars Svilāns.

Prezidentu klubs pulcē vienuviet Rīgas skolēnu pašpārvalžu vadītājus. Šis ir apmācību cikls, kura laikā pašpārvalžu prezidentiem un viceprezidentiem būs iespēja tikties ar dažādu jomu pārstāvjiem un profesionāļiem, iedvesmoties no viņu pieredzes un izmēģināt savas prasmes, strādājot komandā un veicinot savu personīgo izaugsmi! 

Projekts tapa ar mērķi veicināt komunikāciju pašpārvalžu starpā un veidot jaunas metodes tās efektivitātes palielināšanai. Šī gada laikā ar dalībniekiem plānots izveidot vienotu redzējumu par pašpārvalžu attīstību un mērķiem.

Šajā projekta ciklā notiks kopumā piecas lekcijas, noslēguma pasākums gaidāms 10. maijā.

Kā atzina Rīgas 85. pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes konsultante Iveta Skrastiņa : ”Esmu gandarīta, ka arī mūsu izglītības iestādes jaunieši par sevi un savu darbību stāsta, dalās pieredzē pilsētas mērogā, pilnveidojas no labās prakses piemēriem citās skolās.

Martā mums arī plānots sadraudzības pasākums ar Skolēnu pašpārvaldi no Rīgas I. Kozakēvičas poļu vidusskolas.”