• februāris 27, 2024

Šogad Ēnu diena norisināsies 4. aprīlī. Lai veicinātu skolēnu interesi par karjeras jautājumiem, rosinātu plānot savu nākotni un jauniešiem ļautu klātienē iepazīt darba vidi, skola jau vairāk nekā 10 gadus piedalās Ēnu dienas aktivitātēs.

Ēnu diena ir plaši atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro kāda profesijas pārstāvja darba ikdienu. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

4. aprīlī mūsu skolas 7.-9. klašu skolēni dosies iepazīt savas izvēlētās profesijas klātienē un par savu pieredzi stāstīs klases stundās vai skolēnu konferencē “Profesiju pasaule” 15.aprīlī skolas svētku zālē.

Savukārt 1.-3. klašu skolēni ar anketu palīdzību pētīs vecāku pienākumus mājās un darbā. 4.-6. klašu skolēniem būs iespēja iepazīt vecāku darba vietas vai doties mācību ekskursijās.

Reģistrācija un pieteikšanās vakancēm, kā arī plašāka informācija par Ēnu dienu https://enudiena.lv/