Tautas bumbas sacensības 4.-5. klasēm

Norises vieta: 85. pamatskolas lielā sporta zāle.

Norise: katrai komandai plānotas 2 spēles,

no katras klases 6 zēni un 6 meitenes.