• februāris 13, 2023

Mūsu skolnieces Treisijas Adamovičas zīmējums par veiksmīgu piedalīšanos 51. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice -2023” ar nosaukumu “Deja” Latvijas kārtā izvirzīts konkursam “Lidice 2023 Čehijā”. Lepojamies ar Treisijas izcilo sniegumu un saņemto Atzinību! Izsakām pateicību skolotājai Lilitai Jansonei!