• marts 21, 2024

Gada sākumā Rīgas 85. pamatskola saņēma uzaicinājumu no kaimiņu skolas – Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes satikties kopīgā sadraudzības pasākumā. Tā kā šajā mācību gadā mūsu izglītības iestādes Skolēnu pašpārvalde ir īpaši aktīva, piedāvājums nevilcinoties tika pieņemts, jo kas varbūt labāks par jauniem sadarbības partneriem, jauniem draugiem un kopīgi apgūtām zināšanām draugu pulkā!

Šā gada 25. martā ar ziediem un kliņģeri devāmies ciemos. Sākotnēji nedaudz nobijušies, samulsuši, bet smaidīgi. Tomēr nebijām gaidījuši tik siltu uzņemšanu. Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes skolēnu prezidents plaši atvēra skolas durvis un aicināja iekšā, kur jau mūs sagaidīja visa skolēnu Pašpārvaldes komanda.

Nebija ilgi jāgaida, lai svētku zālē dažādās kopīgās spēles ‘’lauztu ledu’’ un pat uzdejotu kādu kopīgu poļu tradicionālo deju. Kaimiņu skolas vidusskolas grupa piedāvāja vērot arī savu priekšnesuma deju, ko iestudējuši poļu skolu sadraudzības projektā. Tas tika uztverts ar ovācijām un bravo saucieniem.

Turpinājām ar kopīgu sadziedāšanos mūzikas stundā, dziedot gan poļu skolas himnu, gan atceroties kopīgus vārdus latviešu estrādes dziesmām. Milzīgs Paldies mūzikas skolotājai Agnesei Korvstiļevai par raito dziedājumu, vadot divu skolu dziedāt gribētājus. Drosmīgākie devās pat pie mikrofona!

Skolēnu pašpārvaldes konsultante, matemātikas skolotāja Vanda Jelinska – Platace jau pazina mūsu skolas Skolēnu pašpārvaldes konsultanti Ivetu Skrastiņu un atkal redzēšanās bija ļoti patīkamā gaisotnē. Jauniešus uzrunāja un silti sveica arī Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas direktore Terēza Dinule, kura aicināja apsvērt vidusskolas gaitas turpināt tieši šajā izglītības iestādē.

Bija pienācis mirklis iemācīties galvenos poļu valodas sarunvalodas izteicienus un apliecināt savas zināšanas par Poliju kādā erudītu viktorīnā. Īpaša pateicība par poļu valodas ievada mācību stundu skolotājai Sabinai Męžyk.

Vēlāk sekoja silts aicinājums kopā nobaudīt skolas pusdienas, bet pēcpusdienas daļā bija paredzēta meistardarbnīca. Gatavojām tradicionālos poļu Lieldienu kārumus, turpinājām integrēties, izstaigājām Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas telpas, iepazinām Skolēnu pašpārvaldes darbību, sapratām, ka darbojamies ļoti līdzīgi.

Atvadoties Rīgas 85. pamatskolas Skolēnu pašpārvalde vēlēja noslēdzot mācību gadu un rakstot eksāmenus izcilus vērtējumus, un dalīja veiksmes pildspalvas, bet

Paldies visiem Skolēnu pašpārvaldes komandas jauniešiem par sirsnīgo un silto uzņemšanu! Bija patiess prieks un gandarījums pie Jums viesoties ! Uz tikšanos rudenī jau Rīgas 85. pamatskolas telpās!