• marts 21, 2023

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Gleznojumi uz zīda un stikla. Purvs” laureāti ir zināmi. Vērtēšanas komisija izvērtēja 88  konkursam iesniegtos darbus no piecpadsmit izglītības iestādēm.  Stikla apgleznošanā  saņēma četrdesmit astoņus  darbus, zīda apgleznošanā četrdesmit darbus. Konkursa tēma ir mudinājusi pētīt, saskatīt šo dabas fenomenu, redzēt it kā neredzamo, ielūkoties purva dzīlēs un pacelt acis debesīs un spoguļoties atspulgos. Ļauties noskaņai. Darba novērtējumu konkursa dalībnieki saņems 30.martā, apbalvošanas pasākumā, kultūras pilī ‘Ziemeļblāzma’.

Lepojamies ar mūsu izglītojamo sasniegumiem:

Gundegai Kundziņai par darbu ”Purva maģija” – III pakāpe,

Andrim Bicānam par darbu ”Drūmais purvs” – III pakāpe,

Sārai Sedleniecei par darbu ”Maldugunis” – Atzinība un Keitai Kārklai par darbu ”Purva taka” – Atzinība.

Paldies skolotājai Dacei Ruskulei par ieguldīto darbu!